Bilskrot - Hitta en bra och billig bilskrot
Bilskrot

Mer om Bilskrot

En bilskrot är ett företag som demonterar bilar och säljer enskilda demonterade bildelar som reservdelar. Dessa bilskrotar och bildemonteringar gör en stor miljönytta tack vare de tar hand om alla miljöfarliga vätskor, återanvänder bildelar som kan fungera i många år samt tar hand om metaller och plaster som kan återvinnas och användas på nytt.

Det finns vissa bildelar som bilskrotarna inte kan sälja eller kan återvinna i form av materialåtervinning. Bilskrotarna skickar då dessa delar till deponi eller förbränning.

Bildemontering

Bildemonteringar och bilskrotar demonterar bilar och andra motordrivna fordon som motorcyklar och lastbilar När en bil skrotas finns det många moment som måste göras:

Mer om Bilskrot
  • Bilskroten dränerar bilen på oljor, bromsvätskor och drivmedel.
  • Bilen demonteras så att efterfrågade bildelar kan återanvändas.
  • Metaller skickat till metallskrotar och metallåtervinnare
  • Plaster skickas på återvinning
  • Tygmaterial och andra ej återvinningsbara men brännbara bildelar skickas till förbränning för att skapa fjärrvärme eller elektricitet.

Alla bilskrotar måste vara godkända av de lokala Länsstyrelserna. En skrot ska enligt gällande regler återvinna bilarna till 85% vilken är en ökning mot tidigare krav på 75% som gällde fram till 2002.Köpa bildelar från bilskroten

Alla bilskrotar demonterar bilarna med syftet att sälja bra delar som reservdelar. För att det ska vara lätt att hitta en reservdel till sin gamla bil så registrera många bilskrotar reservdelarna på bildelsdatabasen vilket är ett bra ställe att hitta bildelarna du letar efter.